Van oudsher is het percentage vrouwen met een baan lager dan het percentage mannen met een baan. De Nederlandse regering is al een tijd bezig om hier verandering in te brengen. En met redelijk succes. De arbeidsdeelname van vrouwen is de laatste dertig jaar sterk toegenomen.
Echter, een groot deel van de vrouwen met een baan werkt in deeltijd. Het percentage vrouwen met een deeltijdbaan is fors hoger dan bij mannen.

1

In Nederland worden maatregelen genomen om meer vrouwen aan het werk te krijgen én vrouwen meer uren te laten werken. Eén ervan is een goede kinderopvangregeling.
⇒ Welke andere maatregelen kan de overheid nemen om de arbeidsdeelname van vrouwen te bevorderen?
Noem een financiële maatregel en een niet-financiële maatregel.

2

Vooral in tijden van een tekort op de arbeidsmarkt wordt de discussie over de noodzaak van een grotere arbeidsdeelname door vrouwen weer actueel.
⇒ Waarom vooral dan?
Gebruik in je antwoord de woorden vraag en aanbod.

informatiebron 1: keuze van werkende vrouwen voor oppas of opvang naar opleiding

examen2014_oppas_opvang

Bron: CBS

Gebruik informatiebron 1.

3

Uit een onderzoek is gebleken dat vooral hoogopgeleide vrouwen gebruikmaakten van betaalde kinderopvang.
Hoeveel procent van de hoogopgeleide vrouwen koos in 2007 voor een betaalde vorm van oppas of opvang?

 1. 10%
 2. 20%
 3. 30%
 4. 40%
 5. 60%

informatiebron 2: het aandeel vrouwen in de directie

examen2014_vrouwen_directie

Gebruik informatiebron 2.

4

Naast een lagere arbeidsdeelname door vrouwen is een ander probleem dat in het bedrijfsleven weinig vrouwen een topfunctie hebben. Dit probleem wordt vaak het glazen plafond genoemd. Uit een onderzoek bij bedrijven bleek dat in slechts 2% van de bedrijven de directie volledig uit vrouwen bestond.
Bij hoeveel procent van de ondervraagde bedrijven bestond de directie voor minder dan de helft uit vrouwen?

 1. 1,4%
 2. 10%
 3. 14%
 4. 75%
 5. 86%
5

In Noorwegen moeten beursgenoteerde bedrijven minimaal 40% vrouwen in de directie hebben. In Nederland zijn de meningen verdeeld over een dergelijke maatregel. Ook sommige vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zitten er niet op te wachten.
⇒ Geef een argument voor en een argument tegen het instellen van een verplicht minimumpercentage vrouwen in de directie.

1

Een financiële maatregel:
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • belastingvoordelen
 • subsidiëren van thuishulp

Een niet-financiële maatregel
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • beter geregeld zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof
 • voorlichting over de wenselijkheid dat vrouwen gaan werken
2

Een goed antwoord bevat de volgende onderdelen:

 • Bij een tekort op de arbeidsmarkt is er meer vraag naar arbeid dan aanbod van arbeid 
 • en juist dan is het belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat werken.
3

D

4

D

5

Een argument voor het instellen van een verplicht minimumpercentage:
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • Bedrijven zijn het verplicht en moeten er dus meer werk van maken.
 • afbreken van ‘old boys netwerken’.

Een argument tegen het instellen van een verplicht minimumpercentage:
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • Vrouwen in de top krijgen het stempel dat ze er zitten om te voldoen aan het percentage.
 • Het moet gaan om de kwaliteit van de persoon, niet om het geslacht.