Consumptie2017-09-12T08:07:12+01:00

Your Content Goes Here

AVP2015-12-30T16:53:14+01:00

aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Deze verzekering dekt de schade die je zonder opzet aan anderen toebrengt.

Behoeften2015-12-30T16:26:07+01:00

alles wat je nodig hebt of graag wilt hebben.

Er zijn basisbehoeften: goederen en diensten die noodzakelijk zijn om te overleven. Denk daarbij aan dingen als eten, drinken, onderdak en kleding.
En luxe behoeften: goederen die niet direct noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld een auto, op vakantie gaan of een vaatwasser.

Casco verzekering2015-12-30T16:59:11+01:00

is een uitbreiding van de WA-verzekering voor motorvoertuigen.
Met casco-dekking wordt ook de schade aan het eigen voertuig uitbetaald door de verzekering.

Chartaal geld2015-12-30T11:15:23+01:00

is al het geld in de vorm van munten en bankbiljetten.

Chartaal geld is het enige wettige betaalmiddel. Dat betekent dat het altijd als betaling geaccepteerd moet worden.

Directe ruil2015-12-29T18:35:57+01:00

is het ruilen van producten tegen andere producten.

Dat kan met goederen, maar ook met diensten.

Doelgroep2015-12-29T15:19:38+01:00

is de groep mogelijke kopers van een product, waar het bedrijf zich op richt.

Geld2015-12-30T11:30:45+01:00

is een ruilmiddel dat door een grote groep mensen als betaalmiddel wordt geaccepteerd.

Giraal geld2015-12-30T11:17:43+01:00

is het het geld dat mensen en bedrijven op een betaalrekening hebben staan.

Met giraal geld kun je dus rechtstreeks mensen betalen. Bijvoorbeeld door te pinnen in de winkel of door te betalen met iDEAL wanneer je op internet iets koopt.

Huurtoeslag2015-12-30T16:34:50+01:00

is een uitkering van de overheid die iemand krijgt wanneer hij in verhouding tot zijn inkomen te veel huur betaalt.

De huurtoeslag wordt via de belastingdienst betaald.

Hypothecaire lening2016-10-20T15:58:36+01:00
is een langlopende lening waarbij een registergoed als onderpand dient.
Meestal is dat registergoed een huis.
Ideële reclame2015-12-29T15:27:27+01:00

reclame zonder winstdoel.

Meestal reclame door de overheid. Doel is vaak mensen informatie te geven over iets dat belangrijk is.

Indirecte ruil2015-12-30T11:33:18+01:00

wanneer goederen en diensten worden geruild tegen geld.

Koopovereenkomst2015-12-30T16:30:02+01:00

de koper en de verkoper zijn het eens over het leveren van een product of een dienst en over de prijs die daarvoor betaald moet worden.

Loonheffing2015-12-30T11:05:08+01:00

is het bedrag aan belasting en premies volksverzekeringen dat je werkgever inhoudt op je loon.
Je werkgever betaalt dat namens jou aan de belastingdienst.

De loonheffing is een voorheffing van de inkomstenbelasting.

Marketing2015-12-30T16:28:34+01:00

is alles wat een bedrijf doet om meer te verkopen.

Onderverzekerd2015-12-30T16:55:33+01:00

wanneer je huis of inboedel voor een lager bedrag verzekerd is dan de werkelijk waarde ervan.

Je betaalt daardoor minder premie, maar krijgt ook minder uitgekeerd bij schade.

Polis2015-12-30T16:51:13+01:00

is het schriftelijke bewijs van een verzekeringsovereenkomst.

Prioriteiten stellen2015-12-30T16:27:38+01:00

is het bepalen welke behoeften voor jou het belangrijkst zijn en welke minder belangrijk zijn.

Producten2015-12-29T18:36:47+01:00

is een verzamelnaam voor goederen én diensten.

Reclame2015-12-29T15:24:30+01:00

alle acties van een winkelier om een product onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Rente2015-12-30T11:22:38+01:00

is de vergoeding die iemand krijgt voor het beschikbaar stellen van zijn geld (lees: sparen / uitlenen),

of wat iemand moet betalen wanneer hij geld leent.

Schaarse producten2015-12-29T18:37:57+01:00

zijn producten waarvoor je productiefactoren hebt moeten gebruiken.

Een ander kenmerk van schaarse producten is dat je ervoor moet betalen.

Verzekeren2015-12-30T16:50:12+01:00

de verzekeringsmaatschappij neemt de financiële gevolgen van jouw schade over.
Daarvoor betaal je maandelijks premie.

Vreemde valuta2015-12-30T11:19:39+01:00

ook wel: vreemd geld
of: buitenlands geld

Vreemde valuta zijn de muntsoorten van andere landen.

WA – wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen2015-12-30T16:58:01+01:00

deze verzekering dekt de schade die je met je motorvoertuig aan anderen toebrengt.
De verzekering is wettelijk verplicht voor ieder motorvoertuig.

Zorgtoeslag2015-12-30T17:03:00+01:00

een bijdrage van de overheid voor mensen met een laag inkomen om een deel van de premie voor de zorgverzekering te betalen.

Deze toeslag wordt verrekend via de belastingdienst.

Zorgverzekering2015-12-30T17:01:27+01:00

is een verzekering die de kosten betaald voor de gezondheidszorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen.

Een basisverzekering voor de zorg is voor iedere volwassen Nederlander verplicht.

Inkomsten en uitgaven

consumentengedrag en beïnvloeding, keuzes, behoeften, inkomen

Uitleg

Marketingmix

Marketing is alles wat een bedrijf doet om meer te verkopen. De marketingmix laat zien welke keuzes een bedrijf [...]

Hypotheek

Voor het kopen van een huis moeten de meeste mensen geld lenen. Dat gebeurt in de vorm van [...]

Vragen

Geld

 functies van het geld, het verkrijgen van vreemd geld, budgeteren, spaarvormen en leningsvormen

Uitleg

Vragen

Verzekeren

motieven en kenmerken van verzekeringen

Uitleg

Vragen

Click to listen highlighted text!