uit een krant:

 Nederland heeft een vijftien maanden durende recessie achter zich gelaten. De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van donderdag 14 november 2013. De groei is vooral te danken aan de export van goederen.
1

De Nederlandse economie wordt omschreven als een open economie.
Een open economie maakt een land economisch kwetsbaar.
⇒ Geef één argument waarom een open economie een land economisch kwetsbaar maakt.

2

Een open economie kan ook leiden tot een hogere welvaart voor de inwoners van een land.
⇒ Geef één argument waarom een open economie ook kan leiden tot een hogere welvaart voor de inwoners van een land.

In Duitsland is in 2013 een brutominimumloon ingevoerd van € 8,50 per uur.

indexcijfers brutominimumloon in Duitsland, van 2013 tot en met 2015

jaar indexcijfer
2013 100,0
2014 101,1
2015 102,0
3

Bereken in twee decimalen het brutominimumloon per uur in Duitsland in 2015. Schrijf je berekening op.

4

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst door de juiste woorden te kiezen.

Doe het zo:
Noteer de nummers (1), (2) en (3) op je antwoordblad.
Vul bij de nummers de juiste woorden in. Kies uit de woorden die tussen haakjes staan.

Door de invoering van het brutominimumloon in Duitsland zullen de loonkosten in Duitsland gaan …(1)… (dalen / stijgen) ten opzichte van Nederland.
Nederlandse producten worden, in verhouding tot Duitse producten, …(2)… (duurder / goedkoper). Daardoor …(3)… (verbetert / verslechtert) de internationale concurrentiepositie van Nederlandse exportbedrijven.

5

Het Nederlandse bedrijfsleven moet blijven innoveren om voldoende concurrentiekracht te behouden. De Nederlandse overheid wil kredieten verlenen om bedrijven te helpen innoveren. De overheid verwacht daardoor op wat langere termijn extra inkomsten te ontvangen.
⇒ Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst door de juiste woorden te kiezen.

Doe het zo:
Noteer de nummers (1) en (2) op je antwoordblad.
Vul bij de nummers de juiste woorden in. Kies uit de woorden die tussen haakjes staan.

Als bedrijven door innovatie nieuwe producten op de markt brengen, kan de afzet …(1)… (afnemen / gelijkblijven / toenemen). Over de omzet moet …(2)… (btw / exportsubsidie / premie sociale verzekeringen) betaald worden, wat extra inkomsten oplevert voor de overheid.

1

Een open economie is kwetsbaar, omdat deze economie afhankelijk is van het buitenland (als het daar economisch slechter gaat).

2

Voorbeelden van goede antwoorden:

  • Een open economie levert de inwoners meer welvaart op, omdat er meer goederen vanuit het buitenland beschikbaar komen om behoeften te bevredigen.
  • In een open economie wordt tevens inkomen verdiend door de export.
3

Voorbeeld van een juiste berekening:

4

(1) stijgen
(2) goedkoper
(3) verbetert

5

(1) toenemen
(2) btw