Rekenen is een belangrijke vaardigheid voor dit vak. Ook op je examen moet je vaak rekenen. En dat leer je vooral door het veel te oefenen. Je zult zien dat het steeds beter gaat!

 • rekenregels: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
 • rekenregels: volgorde
 • gemiddeldes: gewogen en ongewogen
 • positieve en negatieve getallen
 • breuken 
 • procenten
 • veranderingen in procenten
 • verhoudingen en schatting
 • rekenen met grote en kleine getallen
 • decimalen en afrondingsregels
 • indexcijfers:
  – enkelvoudig indexcijfer
  indexcijfer
  – samengesteld ongewogen indexcijfer
  ongewogen gemiddelde indexcijfer
  – samengesteld gewogen indexcijfer
  gewogen gemiddelde indexcijfer
 • grafieken aflezen: lijn, staaf, cirkel
 • tabellen: rijen/kolommen

Algemene rekenvaardigheden

Uitleg

Afronden

Als je een getal moet afronden, let dan alleen op het eerste cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer lager [...]

Gemiddelde

Als je het gemiddelde van een aantal getallen wilt uitrekenen, tel je alle getallen bij elkaar [...]

Vragen

Procenten en indexcijfers

Uitleg

Procenten

Eén procent is  deel van het totaal.  Het totaal is het getal waarmee je vergelijkt. Dat is 100%. [...]

Indexcijfers

Indexcijfers zijn eigenlijk percentages die een reeks getallen vergelijken met één basisgetal. Het makkelijkst kun je [...]

Vragen

Economische berekeningen

Uitleg

Weken en maanden

Het komt vaak voor dat je getallen per periode moet uitreken. Bijvoorbeeld per maand, per week, per kwartaal of [...]

Reserveren

Gezinnen reserveren geld voor de aanschaf van iets duurs. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een auto. Je rekent dan [...]

Afschrijven

Kapitaalgoederen worden meestal meerdere jaren gebruikt. De kosten van bijvoorbeeld een machine mogen daarom over [...]

Rente

Rente moet je betalen als je leent. Rente ontvang je als je spaart. Rekenen met rente is eigenlijk rekenen [...]

Vragen