Rekenen is een belangrijke vaardigheid voor dit vak. Ook op je examen moet je vaak rekenen. En dat leer je vooral door het veel te oefenen. Je zult zien dat het steeds beter gaat!

  • rekenregels: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen
  • rekenregels: volgorde
  • gemiddeldes: gewogen en ongewogen
  • positieve en negatieve getallen
  • breuken 
  • procenten
  • veranderingen in procenten
  • verhoudingen en schatting
  • rekenen met grote en kleine getallen
  • decimalen en afrondingsregels