Uit de krant:

De zuivelmarkt heeft zich de laatste maanden van 2010 flink hersteld.
Ondanks de crisis van de afgelopen jaren zijn de vooruitzichten voor de lange termijn volgens de Rabobank goed. Nu het ergste van de economische crisis achter de rug lijkt, is de handel in zuivelproducten wereldwijd weer toegenomen.
“We zien vier dingen gebeuren”, zegt een deskundige van de Rabobank.

 1. Supermarkten hebben hun zuivelprijzen verlaagd.
 2. De groothandel heeft zijn voorraden aangevuld.
 3. Kopers begeven zich weer op de wereldmarkt op zoek naar meer voorraad.
 4. De productie in de ontwikkelde landen groeit nauwelijks meer.

“Hoewel er meer melk zal komen uit de minder ontwikkelde landen zal de prijs van melk gaan stijgen”, aldus de deskundige.

1

In het krantenartikel staat dat de prijs van melk de komende tijd weer zal stijgen ondanks dat er meer melk op de wereldmarkt zal komen.
⇒ Leg uit hoe het mogelijk is dat de prijs van melk kan stijgen ondanks dat het aanbod toeneemt.

Ronald is een boer met 90 koeien. Een koe geeft per dag gemiddeld 30 liter melk. De inkomsten op de boerderij zijn afhankelijk van de melkprijs.
Ronald kreeg in 2010 gemiddeld € 27,75 per 100 liter melk.

2

Bereken de omzet van Ronald in 2010 (365 dagen).
Schrijf je berekening op.

Hier staan de bedrijfsgegevens van Ronald over 2011:

omschrijving bedrag periode
omzet € 300.000 per jaar
inentingen € 1.500 per maand
voer € 5.000 per kwartaal
stroomverbruik € 10.000 per jaar
diverse kosten € 180.000 per jaar

Maak gebruik van de gegevens in de bovenstaande tabel.

3

⇒ Bereken de nettowinst van Ronald over 2011.
Schrijf je berekening op.

4

Ronald vindt de nettowinst maar laag.
De bedrijfskosten op zijn boerderij zijn namelijk erg hoog. De kosten zijn onder te verdelen in variabele kosten en vaste kosten.
Welke kosten behoren tot de vaste kosten?

 1. afschrijvingskosten melkmachine
 2. inenten van koeien
 3. voer voor de koeien
5

Ronald doet alles alleen op de boerderij. De koeien worden twee keer per dag gemolken en dat kost steeds drie uur. Ze worden gemolken door middel van een melkmachine. De koeien moeten ook nog gevoerd worden en er zijn nog heel veel andere werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Ronald zou graag de arbeidsproductiviteit willen verhogen. Deze arbeidsproductiviteit wordt gemeten in liters melk per gewerkt uur.
Welke aanpassing zal de arbeidsproductiviteit per gewerkt uur doen stijgen?

 1. een snellere melkmachine gebruiken
 2. extra personeel aannemen
 3. het personeel langer laten werken
 4. minder koeien gaan houden
6

De laatste jaren komen er steeds grotere melkstallen met soms wel duizend koeien, waardoor het steeds moeilijker is geworden voor de kleinere boeren om hun bedrijf voort te kunnen zetten. De grotere stallen kunnen de melk tegen lagere kosten produceren.
⇒ Leg uit hoe boeren met grotere stallen tegen lagere kosten kunnen produceren.

7

Vroeger stelde de overheid een minimumprijs vast voor de melk.
Ronald zegt tegen zijn vader: “Zo’n minimumprijs was voor sommigen erg voordelig.”
⇒ Voor wie was zo’n minimumprijs voordelig? Leg je antwoord uit.

1

Doordat de vraag (in verhouding) meer stijgt dan het aanbod.

2

90 × 30 = 2.700 liter per dag
2.700 × 365 dagen per jaar = 985.500 liter per jaar

985.500 × € 27,75/100 = € 273.476

Opmerking: een juiste uitkomst met decimalen ook goed rekenen.

3

€ 300.000 – (€ 1.500 × 12) – (€ 5.000 × 4) – € 10.000 – € 180.000 = € 72.000

4

A

5

A

6

De vaste kosten per koe of per liter melk zullen dalen zodra er meer (massa)productie is.

7

voor de melkproducenten.

Een minimumprijs biedt de producent de garantie dat hij minimaal deze prijs voor de melk krijgt. Zo heeft hij meer zekerheid omtrent de opbrengst.