Uit een rapport van de wereldbank

In de wereld van vandaag is er sprake van een voedselparadox. De voedselparadox houdt in dat er voldoende voedsel in de wereld is om iedereen te voeden, terwijl een groot deel van de wereldbevolking toch honger lijdt. In 2014 leven nog altijd meer dan 800 miljoen mensen onder de armoedegrens en hun voedselvoorziening is onzeker.
1

De mensen die onder de armoedegrens leven, wonen voornamelijk in de landen die economisch onderontwikkeld zijn.
⇒ Noem een oorzaak van economische onderontwikkeling.

2

De Wereldbank stelt de armoedegrens op een inkomen van $ 1,25 per dag per persoon. Deze grens is voor iedereen hetzelfde.
⇒ Betekent dit dat mensen die leven op de armoedegrens in verschillende landen ook dezelfde koopkracht hebben?
Verklaar je antwoord.

3

De Wereldbank gaat ervan uit dat de vraag naar voedsel de komende twintig jaar sterk zal stijgen. Dit komt onder andere door de groeiende wereldbevolking.
⇒ Noem, naast de groeiende wereldbevolking, een andere oorzaak van de stijgende vraag naar voedsel in de komende twintig jaar.

In een rapport van 2011 gaat de Wereldbank ervan uit dat in de periode van 2000 tot 2030 de vraag naar voedsel wereldwijd zal toenemen met 50% voor granen en 85% voor vlees. De prijzen voor voedsel zullen stijgen, aldus de Wereldbank. De Wereldbank adviseert te investeren in biotechnologie om aan de toekomstige vraag naar voedsel te voldoen.

4

Zal de armoede door stijging van de voedselprijzen afnemen of toenemen?
Verklaar je antwoord.

5

Nog los van de ontwikkelingen van voedselvoorraden en voedselprijzen is de verdeling van de hoeveelheid voedsel van groot belang. Er is wereldwijd voldoende voeding voor iedereen, maar toch zijn er veel mensen die in armoede leven en honger lijden.
Geef aan welk schema de vicieuze cirkel van armoede juist weergeeft.
Begin bij 1.

 1. armoede
 2. eenvoudige productiemethode
 3. lage opbrengst
 4. lage productie
 5. geen geld om te investeren

herexamen2015_cirkel

Als al het voedsel in de wereld eerlijk verdeeld zou worden, zou iedereen in de wereld genoeg te eten hebben. Volgens globale richtlijnen van het Voedingscentrum Nederland heeft een vrouw per dag gemiddeld 2.000 kilocalorieën (kcal) nodig. Voor de man is dat gemiddeld 2.500 kcal per dag.

informatiebron 1: energieconsumptie per inwoner per dag

energieconsumptie

Gebruik informatiebron 1.

6

Hoeveel kcal consumeert een inwoner van de Verenigde Staten gemiddeld per dag in verhouding tot een inwoner van Eritrea?

 1. dezelfde hoeveelheid
 2. 2 keer zoveel
 3. meer dan 2 keer zoveel maar minder dan 3 keer zoveel
 4. 3 keer zoveel
1

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • beperkte scholing
 • beperkte technische kennis
 • gebrekkige infrastructuur
 • snelle bevolkingsgroei
 • internationale schuldverplichtingen
2

Nee, de koopkracht van $ 1,25 is in elk land anders omdat de prijzen overal verschillen.

3

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • stijging van de koopkracht
 • stijging van het inkomen
 • toename van de behoeften
4 toenemen

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • Doordat de bevolking een groter deel van haar inkomen moet besteden aan voedsel zal er minder overblijven voor andere goederen.
 • Door een lagere koopkracht zal de vraag naar goederen verminderen.
 

afnemen
Door de gestegen prijzen zullen de inkomsten voor de onderontwikkelde landen die voedsel produceren, gaan stijgen.

5

B

6

C