Jan Maltonia is eigenaar/directeur van een kwekerij in orchideeën. Jan heeft twee soorten orchideeën, namelijk witte en roze. De boekhouder van Jan komt langs met het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar.

informatiebron 1: financiële gegevens ‘Maltonia’

herexamen2015_financieel

Gebruik informatiebron 1.

1

Jan is benieuwd naar het rendement van zijn kwekerij. Om het rendement uit te rekenen drukt hij zijn nettowinst uit in procenten van het geïnvesteerde vermogen.
⇒ Bereken het rendement voor Jan. Schrijf je berekening op.

informatiebron 2: branchegegevens potplanten in Nederland

2005 2010
Afzet in 1.000 stuks Omzet × € 1.000 Afzet in 1.000 stuks Omzet × € 1.000
29.161 142.872 99.712 373.219

bron: CBS 

Gebruik informatiebron 2.

2

Jan weet dat zijn omzet vanaf 2005 een aantal jaren achter elkaar is gedaald, terwijl de omzet in de branche in die periode is gestegen.
⇒ Geef een oorzaak waardoor de omzet van Jan is gedaald, terwijl de omzet van de branche steeg.

3

Jan vindt dat het resultaat omhoog moet. “Hiervoor moet mijn omzet omhoog”, zegt hij.
Wanneer zal de omzet van Jan in elk geval gaan stijgen?

  1. als de afzet hoger wordt en de verkoopprijs ook hoger wordt
  2. als de afzet hoger wordt doordat de verkoopprijs lager wordt
  3. als de bedrijfskosten hoger worden.
  4. als de bedrijfskosten lager worden.
4

Jan denkt na over maatregelen om zijn winst te verhogen. Hij denkt dat een verhoging van de arbeidsproductiviteit kan leiden tot een hogere nettowinst per product.
⇒ Leg dit uit.

Verder is het voor Jan zeer interessant om te kijken of hij op verwarmingskosten kan bezuinigen. Verwarmingskosten vormen de grootste kostenpost voor een kwekerij.
Hij wil weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame energie.

Na enig zoekwerk ziet hij de volgende mogelijkheid:
Een kas zonder gas: koelen en verwarmen met grondwater in combinatie met een koude-warmtepomp, die net als een koelkast zowel warmte als koude produceert.
De financiële gegevens van deze mogelijkheid zijn:

aanschafprijs pomp € 4.600.000
overheidssubsidie eenmalig € 2.200.000
besparing verwarmingskosten 60 % per jaar op een bedrag van € 800.000
5

Voor Jan is het milieuaspect belangrijk, maar hij moet ook kijken wat de financiële gevolgen zijn. Hij wil weten hoeveel jaar het duurt voordat hij de pomp heeft terugverdiend, de zogenoemde terugverdientijd.
⇒ Bereken op basis van bovenstaande gegevens de terugverdientijd.
Schrijf je berekening op.

6

De terugverdientijd die Jan heeft uitgerekend kan langer of korter worden als de gasprijs verandert.
⇒ Wordt de terugverdientijd langer of korter als de gasprijs daalt?
Verklaar je antwoord.

1

nettowinst: € 1.500.000 – € 250.000 – € 1.100.000 = € 150.000

procenten van

rendement: € 150.000 / € 5.000.000 × 100% = 3%

2

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

  • Door toenemende concurrentie in de vorm van toetreding kan de omzet van een bedrijf dalen, terwijl de totale omzet stijgt.
  • Jan exporteert naar landen waar de vraag naar zijn producten is gedaald.
3

A

4

Door een stijging van de arbeidsproductiviteit kunnen de loonkosten per eenheid product omlaag (en wordt de nettowinst per product hoger.)

5

netto-investering: € 4.600.000 – € 2.200.000 = € 2.400.000

jaarlijkse besparing: 60 % van € 800.000 = € 480.000

terugverdientijd: € 2.400.000 / € 480.000 = 5 jaar

6

langer
Als de gasprijs daalt is de besparing per jaar minder. Het duurt dus langer voordat je de investering hebt terugverdiend.