uit een krant:

Verschillende landen die in 2012 lid zijn van de Europese Monetaire Unie (de EMU-landen), ondervinden financiële problemen.
Er zijn flinke verschillen tussen deze EMU-landen. Zo verschillen de prijzen in die landen sterk en ook de omvang van de staatsschuld van deze landen loopt sterk uiteen.
1

Maak van onderstaande zinnen een economisch juiste tekst door de juiste woorden te kiezen.

Doe het zo:
Noteer de nummers (1), (2), (3) en (4) op je antwoordblad.
Vul bij de nummers de juiste woorden in. Kies uit de woorden die tussen haakjes staan.

In EMU-landen kunnen prijzen gemakkelijk vergeleken worden, en zal er …(1)… (meer / minder) gekocht worden in landen met lage prijzen.
Daardoor gaan de prijzen in deze landen …(2)… (dalen / stijgen). In landen met hoge prijzen zal de vraag …(3)… (afnemen / toenemen) en zullen de prijzen gaan …(4)… (dalen / stijgen).

informatiebron 1: staatsschulden en begrotingen

Gebruik informatiebron 9.

2

Elk EMU-land heeft te maken met een staatsschuld. Dit is een schuld die de overheid gedurende meerdere jaren opgebouwd heeft door meer uit te geven dan te ontvangen.
Het nationaal inkomen van Italië in 2012 was € 1.567.000.000.000.
⇒ Bereken de staatsschuld van Italië in 2012. Schrijf je berekening op.

Binnen de EMU gelden strenge financiële regels over de staatsschuld en het begrotingstekort van de overheid. Veel landen hebben deze regels in de afgelopen jaren regelmatig overtreden.

3

Als een EMU-land deze regels overtreedt, kan er een boete volgen. Toch is deze boete nog nooit opgelegd aan een EMU-land.
⇒ Geef een verklaring waarom deze boete nog nooit is opgelegd aan een EMU-land.

Gebruik informatiebron 9.

4

In welk EMU-land is er in 2012 een begrotingsoverschot?

  1. in Duitsland
  2. in Estland
  3. in Luxemburg
  4. in Spanje
5

Griekenland heeft al vele jaren flinke tekorten. De Griekse overheid wil de staatsschuldquote flink verlagen.
In 2012 was het Griekse nationaal inkomen € 187,5 miljard. In 2013 was er een daling van het nationaal inkomen van 4,0% ten opzichte van 2012.
De schuld in 2013 bedroeg € 288 miljard.
⇒ Bereken de staatsschuldquote van Griekenland in procenten van het nationaal inkomen in 2013. Schrijf je berekening op.

1

(1) meer
(2) stijgen
(3) afnemen
(4) dalen

2

€ 1.567.000.000.000 × 1,27 = € 1.990.090.000.000

3

Voorbeelden van goede antwoorden:

  • Het land heeft het blijkbaar financieel al moeilijk en nu moet het ook nog een boete betalen (dan moet het land nog meer lenen).
  • Het land heeft een dermate sterke politieke positie in de EMU, dat het een boete kan tegenhouden.
4

A

5

voorbeeld van een juiste berekening:

  • nationaal inkomen in 2013: €187,5 miljard × 0,96 = € 180 miljard
  • schuld in % in 2013: € 288 miljard / € 180 miljard × 100% = 160%