Vaak gebruiken we bij economie grote getallen. Meestal gaat het dan om miljoenen of miljarden.

Leer jezelf aan om bij alle getallen steeds puntjes te zetten om de drie cijfers (van achteren naar voren).
Zo kun je de getallen beter lezen. Probeer het maar. Wat lees beter?  123654   of   245.874

Onthou ook:
1 miljoen = 1 mln. = 6 nullen = 1.000.000
1 miljard = 1 mld. = 9 nullen = 1.000.000.000

Delen met grote getallen: wegstrepen van nullen

In plaats van allemaal nullen in te type, kun je ook zoveel mogelijk nullen wegstrepen tegen elkaar.

grootgetal_breuk0   of   grootgetal_breuk1  of   grootgetal_breuk2  ⇒ het is allemaal 1.

Je kunt de nullen die onder de deelstreep staan wegstrepen tegen de nullen die boven de deelstreep staan!

grootgetal_breuk3 ⇒ die laatste kun je zelfs zonder rekenmachine.

Op je rekenmachine

De meeste rekenmachines hebben een toets om snel grote getallen in te voeren. Dan hoef je niet allemaal nullen in te hoeven. Dat is niet handig en het voorkomt typefouten.

Zoek op je rekenmachine naar één van deze toetsen:
EXP
EE
of 10E

Probeer uit hoe het werkt op jouw rekenmachine! Sommige rekenmachines willen haakjes bij het invoeren.