Bijvoorbeeld:

Druk de winst uit in procenten van de omzet.
Of: hoeveel procent korting heb je gekregen?

VAN of DAN - regel

De woorden VAN of DAN staan in een zin altijd vóór het gegeven dat 100% is.
Dat is namelijk het getal waarmee je gaat vergelijken.

In procenten van..

De beste manier is om weer te rekenen via 1%.

Deze manier werkt in drie stappen:

  • Zoek eerst een gegeven waarde en de bijbehorende procenten bij elkaar
    (de VAN / DAN – regel wijst naar het getal dat 100% is)
  • reken met deze gegevens uit hoeveel 1% is
  • reken het gevraagde gegeven uit.

Voorbeeld:
De winst van een bedrijf is € 2.400 per jaar.
De omzet van dat bedrijf is € 60.000 miljoen per jaar.
Bereken de winst in procenten van de omzet.

STAP 1 – Zoek eerst een gegeven waarde en de bijbehorende procenten bij elkaar

De winst in procenten van de omzet.

De omzet is dus 100%.

Zet dit in het eerste deel van je verhoudingstabel.

procentvan0

STAP 2 – reken met deze gegevens uit hoeveel 1% is 

Vanuit 100% kun je 1% uitreken door te delen door 100.

In de bovenste en onderste regel van de tabel deel je dus door 100.
Zo weet je hoeveel euro 1% is.

procentvan1

STAP 3 – reken het gevraagde gegeven uit. 

De winst is € 2.400.
Je weet dat 1% gelijk is aan € 600

Hoe vaak past die 1% er dus in?
Hoe vaak past 600 in de 2.400?

procentvan2

600 past 4x in 2.400.

De bovenste en de onderste regel moeten dus met 4 vermenigvuldigd worden.

€2.400 is dus 4% van € 60.000

procentvan3

In procenten van.. met formule

Je kunt ook gebruik maken van een formule.
Nadeel is dat je misschien niet meer ziet waarom je iets doet. Voordeel is dat het lekker snel gaat.

Formule:

procenten van

OF

OF

procenten

Alle formules die hierboven staan betekenen hetzelfde.
We gebruiken op de site de verder vooral de laatste versie.

Dus in het voorbeeld:

  • de winst wil je uitdrukken in procenten = € 2.400
  • je vergelijkt het met de omzet = € 60.000

Dus de winst in procenten van de omzet = procentenvan5=4%