In diverse plaatsen in Nederland zijn er zogenoemde ruilkringen. Zij werken meestal via een systeem dat LETS (Lokaal Economisch Transactie Systeem) genoemd wordt.

informatiebron 1

Deelnemers aan een LETSysteem betalen elkaar niet met geld, maar in ruilpunten of LETSpunten. Er kunnen producten en diensten mee ‘betaald’ worden zoals het plakken van een fietsband, internetlessen of het boek dat je graag wilt lezen.
In elke plaats hebben de LETSpunten een andere naam. In Deventer spreken ze van Devi’s, in Den Haag van Talenten, in Utrecht van Sterren. Bosschenaren handelen in Niksen, Woerdenaren in Kaaskoppen, Maastrichtenaren in Matsen en Leidenaars in Sleutels.

Gebruik informatiebron 1.

1

Is er bij het LETSysteem sprake van directe ruil of van indirecte ruil en waarom?

  1. Directe ruil, want goederen en diensten worden direct tegen elkaar geruild.
  2. Directe ruil, want er wordt geen geld gebruikt.
  3. Indirecte ruil, want goederen worden tegen diensten geruild.
  4. Indirecte ruil, want er wordt een ruilmiddel gebruikt.

Gebruik informatiebron 1.

2

De meeste ruilkringen zijn actief in grote steden, onder andere omdat daar veel mensen wonen.
⇒ Geef nog een reden waarom ruilkringen meestal in grote steden actief zijn.

3

Het systeem van LETS en ruilkringen bestaat nog niet zo lang. Het is ontstaan in 1980 in Courtenay, Canada. De stad Courtenay werd toen geconfronteerd met een hoge werkloosheid en economische terugval nadat de plaatselijke houtzagerij failliet ging.
⇒ Geef een argument waarom ruilkringen populairder worden in tijden van economische neergang.

Als deelnemer heb je bij de LETS-administratie een rekening waarop wordt bijgehouden hoeveel ruilpunten je nog tegoed hebt of hoe hoog je schuld is. Ruilpunten worden naar de rekeningen van andere deelnemers overgeschreven.
Als deelnemer aan een ruilkring hoef je niet bang te zijn om ‘rood’ te staan. Een schuld betekent niets anders dan dat je later iets voor iemand uit de ruilkring terug zult doen.

4

In tegenstelling tot een ‘gewone’ spaarrekening levert een tegoed aan LETSpunten je geen rente op. Maar een tegoed aan LETSpunten heeft meer nadelen ten opzichte van een tegoed op een ‘gewone’ spaarrekening.
⇒ Welk nadeel heeft een tegoed aan LETSpunten, naast het ontbreken van rente, ten opzichte van een tegoed op een ‘gewone’ spaarrekening?

5

Enthousiast LETS-lid Mark en zijn buurman Florijn praten over het LETSysteem. Volgens Mark kan hij, door de deelname aan het LETSysteem, een groter deel van zijn inkomen sparen op een ‘gewone’ spaarrekening. Volgens Florijn klopt dat niet, want het inkomen dat hij in euro’s verdient bij zijn baas, is niet veranderd.
⇒ Geef een argument voor het standpunt van Mark.

6

Florijn weet niet of hij mee zal doen aan het LETSysteem. “Stel dat ik een kleine verbouwing wil laten uitvoeren met dit systeem. Dan is er toch een risico dat het werk minder goed wordt uitgevoerd dan door een bedrijf dat niet deelneemt aan LETS”, zegt hij.
⇒ Noem, naast de minder goede uitvoering, een ander mogelijk probleem voor Florijn als hij de verbouwing wil laten uitvoeren met het LETSysteem.

7

Ook bedrijven zijn niet altijd blij met het gebruik van het LETSysteem.
⇒ Noem een mogelijk nadeel van het gebruik van het LETSysteem voor bedrijven die daar niet aan deelnemen.

1

D

2

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

  • Je hebt een grotere groep deelnemers nodig die dicht bij elkaar wonen om een ruilkring te kunnen laten werken.
  • In steden (woonwijken) leven veel mensen met een laag inkomen. Voor deze mensen kan een ruilkring aantrekkelijk zijn.
3

Als mensen een lager inkomen krijgen, hebben ze minder geld ter beschikking om producten aan te schaffen. Een alternatief betaalmiddel is dan aantrekkelijk.

4

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

  • Het saldo is uitsluitend binnen de ruilkring te verzilveren.
  • Je moet nog maar zien of iemand zijn schuld daadwerkelijk vereffent.
5

Door het uitwisselen van goederen en diensten met een lokale geldeenheid besparen leden op hun uitgaven van gewoon geld.
Dit vergroot de mogelijkheid te gaan sparen.

6

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

  • Er zijn weinig uitvoerders om uit te kiezen.
  • Uitvoerders komen/kunnen niet op het moment dat je dat wilt.
7

Consumenten die gebruik maken van het LETSysteem kopen deze producten (diensten) niet bij deze bedrijven. Hierdoor kan de winst bij deze bedrijven lager uitvallen.