1 jaar = 4 kwartalen = 12 maanden = 52 weken = 365 dagen

Vraag 1

a

John verbruikt op zijn telefoon gemiddeld 11 Gb per week.

⇒ Hoeveel Gb verbruikt John in een maand? Afronden op 1 decimaal.

b

Britt werkt 12 uur in de week in een modezaak. Zij verdient daarmee per maand € 742.

⇒ Hoeveel verdient Britt per week?

c

Mourad reist gemiddeld 650 km per week voor zijn werk.

⇒ Hoeveel kilometer reist Mourad gemiddeld per kwartaal voor zijn werk?

d

Kira krijgt elke maand € 150 zakgeld.
Kira heeft alleen moeite om de maand te verdelen. Elke maand is het geld al halverwege op.
Daarom vraagt zij aan haar ouders of zij voortaan het zakgeld per week kan krijgen.

⇒ Hoeveel krijgt Kira per week? Haar ouders ronden het bedrag op hele euro’s af.

e

Simone ontvangt voor haar kind € 286,55 kinderbijslag per kwartaal.
Zij wil dat geld in de vorm van zakgeld aan haar kind geven.

⇒ Hoeveel zakgeld krijgt haar kind per week?

Vraag 2

a

De moeder van Cees verdient per maand € 1.200 netto.
Daarvoor werkt zij gemiddeld 20 uur per week.

⇒ Hoeveel verdient zij netto per uur?

b

Sanne gaat wekelijks babysitten bij de buren. Zij verdient dan € 12,50
De buren gaan 5 weken per jaar op vakantie. Dan hoeft Jeanne natuurlijk niet te babysitten.

⇒ Hoeveel verdient Sanne gemiddeld per maand met babysitten?

c

De Nederlandse staatsschuld stijgt gemiddeld per dag met € 21.168.000.

⇒ Hoeveel stijgt de staatsschuld gemiddeld per maand? Afronden in miljoenen euro’s.

d

Per 1.000 liter (1 m³) betaalt een Nederlander € 0,332.

Een minuut douchen kost gemiddeld 12 liter water.
Melvin woont alleen en doucht gemiddeld 5 minuten per dag.

⇒ Hoeveel moet Melvin per maand betalen voor het douchen?

Vraag 1

a

  

1 week = 11 Gb
1 jaar = 52 × 11 = 572 Gb
1 maand = 572 : 12 = 47,7 Gb

b

 

1 maand = € 742
1 jaar = 12 × 742 = € 8.904
1 week = 8.904 : 52 = € 171,23

c

 

1 week = 650 km
1 jaar = 52 × 650 = 33.800 km
1 kwartaal = 33.800 : 4 = 8.450 km

d

 

1 maand = € 150
1 jaar = 150 × 12 = € 1.800
1 week = 1.800 : 52 = € 35

e

 

1 kwartaal = € 286,55
1 jaar = 286,55 × 4 = € 1.146,20
1 week = 1.146,20 : 52 = € 22,04

Vraag 2

a

1 maand = € 1.200
1 week = 1.200 × 12 : 52 = € 276,92

€ 276,92 voor 20 uur werken
Dat is € 13,85 per uur.

b

In dit geval is een jaar dus (52-5=) 47 weken.

1 week = € 12,50
1 jaar = 12,50 × 47 = € 587,50
1 maand = 587,50 : 12 = € 48,96

c

1 dag = € 21.168.000
1 jaar = 21.168.000 × 365 = € 7.726.320.000
1 maand = 7.726.320.000 : 12 = € 644 mln

d

Watergebruik per dag: 5 × 12 = 60 liter

1 dag = 60 liter
1 jaar = 21.900 liter
1 maand = 1.825 liter

Dat kost: 1,825 × € 0,332 = € 0,61