Vraag 1

Hoeveel procent is.. 
(afronden in 1 decimaal)

a 55 van 250 
b € 4,50 van € 12
c 330 van 475
d € 450 van € 12.500
e 85 van 1.250

Hoeveel procent is.. 
(probeer zonder rekenmachine)

f 0,5 van 50 
g 0,5 van 100
h 250 van 10.000
i 2 van 20
j 400.000 van 8 mln.

Vraag 2

a

Jaimy heeft een telefoonabonnement met een databundel van 20 Gb (=20.480 Mb).
Daarvan zijn nu 5.487 Mb verbruikt.

⇒ Hoeveel procent van het abonnement heeft Jaimy al verbruikt? Afronden op één decimaal.

b

Nina kocht in november 2016 één Bitcoin. Dat is een soort digitaal geld. Zij betaalde toen € 631,05
In augustus 2017 was die Bitcoin € 4.017,33 waard.

⇒ Druk de waarde van de Bitcoin in augustus 2017 uit in procenten van de waarde in november 2016. Afronden op één decimaal.

c

Aan het begin van de maand krijgt Elise haar zakgeld. Zij krijgt € 80.
Na twee weken heeft zij nog maar € 24,80 over.

⇒ Hoeveel procent van haar zakgeld heeft Elise na twee weken nog over? Afronden op één decimaal.

d

Een fabriek kocht in 2016 een vrachtwagen voor € 68.900
Na drie jaar gebruik is de vrachtwagen nog € 25.500 waard.

⇒ Bereken de waarde van de vrachtwagen na drie jaar in procenten van de aankoopwaarde. Afronden op één decimaal.

e

Een grote onderneming haalde vorig jaar een omzet van € 248 mln.
De winst bedroeg in dat jaar € 65 mln.

⇒ Bereken de winst in procenten van de omzet. Afronden op één decimaal.

f

Dit bedrijf had in totaal € 183 mln. aan kosten. Daarvan was € 124 mln. kosten voor personeel: loonkosten.

⇒ Bereken hoeveel procent de loonkosten zijn van de totale kosten. Afronden op één decimaal.

Vraag 1

a

 = 22%

b

 = 37,5%

c

 = 69,5%

d

 = 3,6%

e

 = 6,8%

f 1%
g 0,5%
h 2,5%
i 10%
j 5%

Vraag 2

a

5.487 van 20.480 = 26,8%

b

€ 4.017,33 van € 631,05 = 636,6%

c

€ 24,80 van € 80 = 31%

d

€ 25.500 van € 68.900 = 37,0%

e

€ 65 mln. van € 248 mln. = 26,2%

f € 124 mln. van € 183 mln. = 67,8%