Vraag 1

Mila heeft een eigen bedrijf. Het gaat heel goed.
Zij heeft inmiddels vijf personeelsleden in dienst. De totale personeelskosten zijn € 162.500 per jaar.

a

Bereken hoeveel winst Mila maakt met haar bedrijf. Afronden op hele euro’s. 

b

Bereken de totale kosten voor het bedrijf.  Afronden op hele euro’s. 

c

Hoeveel procent van de totale kosten zijn personeelskosten? Afronden op één decimaal.

Vraag 2

De hoogte van de lonen is ook voor supermarkten erg belangrijk. De bedrijfsleider van een supermarkt wil graag jonge werknemers. Kijk maar naar de leeftijdsopbouw van de werknemers van deze supermarkt.

In 2016 verdiende een werknemer onder de 20 jaar gemiddeld € 4,50 per uur. In 2017 ging het uurloon met € 0,35 omhoog.
De overige werknemers kregen in 2017 een loonsverhoging van 3,5%. Voor een werknemer van 54 komt het nieuwe uurloon daardoor uit op € 8,35.

Leeftijdsopbouw werknemers

Leeftijd Aantal 2016 Aantal 2017
tot en met 20 jaar 21 24
van 21 tot en met 30 jaar 3 2
van 31 tot en met 40 jaar 2 1
van 41 tot en met 50 jaar 1 0
51 jaar en ouder 1 1
a

Bereken met hoeveel procent het loon van een werknemer onder de 20 jaar in 2017 is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Afronden op één decimaal.

b

Bereken hoeveel procent het loon van deze jonge werknemers méér steeg dan het loon van de andere werknemers. Afronden op één decimaal.

c

Bereken hoeveel procent van de werknemers van deze supermarkt jonger is dan 21 in 2016.

d

Bereken met hoeveel procent het aantal jonge werknemers in 2017 is toegenomen ten opzichte van 2016. Afronden op één decimaal.

e

Bereken het uurloon in euro’s van een werknemer van 54 in 2016. Afronden op twee decimalen.

Vraag 1

a

⇒ € 162.500 : 55 × 15 = € 44.318

b

⇒ € 162.500 : 55 × 85 = € 251.136

c

64,7%

Vraag 2

a

+7,8% 

b

122,89% meer gestegen.

c

21 van de 28 = 75%

d

+3 ten opzichte van 21 = +14,3%

e

Het nieuwe uurloon is 103,5% (het oude was 100% en daar is 3,5% bij gekomen).

103,5% = € 8,35
1% = € 0,08…     – laat dit onafgerond in je rekenmachine staan!
100% = € 8,07