Heel vaak moet je uitreken hoeveel procent iets veranderd is. Of hoeveel het verschil is in procenten. 

VAN of DAN - regel

De woorden VAN of DAN staan in een zin altijd vóór het gegeven dat 100% is.
Dat is namelijk het getal waarmee je gaat vergelijken.

In procenten van..

De beste manier is om weer te rekenen via 1%.

Deze manier werkt in drie stappen:

  • Zoek eerst een gegeven waarde en de bijbehorende procenten bij elkaar
    (de VAN / DAN – regel wijst naar het getal dat 100% is)
  • reken met deze gegevens uit hoeveel 1% is
  • reken uit hoeveel procent het verschil of de verandering is.

Voorbeeld:
Een gemiddelde bos bloemen kost in 2005 € 22,30.
In 2015 kostte dezelfde bos bloemen al € 23,60.
Met hoeveel procent is de prijs van deze bos bloemen gestegen (ten opzichte van 2005)?

STAP 1 – Zoek eerst een gegeven waarde en de bijbehorende procenten bij elkaar

Je gaat de getallen vergelijken met de waarde van 2005.

De prijs van 2005 is dus 100%.

Zet dit in het eerste deel van je verhoudingstabel.

procentueleverandering0

STAP 2 – reken met deze gegevens uit hoeveel 1% is 

Vanuit 100% kun je 1% uitreken door te delen door 100.

In de bovenste en onderste regel van de tabel deel je dus door 100.
Zo weet je hoeveel euro 1% is.

procentueleverandering1

STAP 3 – reken uit hoeveel procent het verschil of de verandering is. 

Het prijsverschil in euro’s is (23,60 – 22,30 =) € 1,30 

Hoe vaak past die 1% dus in deze € 1,30?
Hoe vaak past € 0,223 in € 1,30?

procentueleverandering2

0,223 past ongeveer 5,8x in 1,30.

De bovenste en de onderste regel moeten dus met 5,8 vermenigvuldigd worden.
De prijsstijging is dus 5,8%

procentueleverandering3

Procentuele verandering.. met formule

Je kunt ook gebruik maken van een formule.
Nadeel is dat je misschien niet meer ziet waarom je iets doet. Voordeel is dat het lekker snel gaat.

Formule:

procentuele verandering

Dus in het voorbeeld:

  • nieuwe waarde van 2015 = € 23,6 mld.
  • je vergelijkt het met de oude exportwaarde uit 2005 = € 22,3 mld. (100%)

Dus de winst in procenten van de omzet = procentueleverandering5 ≈ 5,8%