Jan Bloemen moet zijn aangifte voor de inkomstenbelasting gaan doen.
Jan heeft er niet zoveel verstand van maar gelukkig is buurman Ab Visser belastingdeskundige. Ze vullen ieder jaar samen het aangifteprogramma inkomstenbelasting in. Deze keer moet het aangifteprogramma van 2010 ingevuld worden.

1

Hieronder staan twee beweringen over de inkomstenbelasting.
⇒ Geef van beide beweringen aan of ze juist zijn of onjuist.

  1. Door de heffingskortingen wordt je belastbaar inkomen lager.
  2. De ingehouden loonheffing verlaagt je belastbaar inkomen.

Doe het zo:

  • 1 = juist / onjuist

  • 2 = juist / onjuist

Jan heeft een eigen huis en dat heeft gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Ab heeft Jan opdracht gegeven om een aantal gegevens bij de hand te hebben als ze de aangifte gaan invullen. Jan heeft over 2010 de volgende gegevens verzameld:

WOZ-waarde € 250.000
hypotheeksom € 150.00
betaalde hypotheekrente € 10.000
betaalde aflossing op de hypotheek € 5.000

informatiebron 1: tabel eigenwoningforfait

WOZ-waarde van de woning eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan  
€ 0  € 12.500  0%
€ 12.500 € 25.000 0,20%
€ 25.000 € 50.000 0,30%
€ 50.000 € 75.000 0,40%
€ 75.000 € 1.010.000 0,55%
€ 1.010.000   € 5.555 + 0,8% van de WOZ-waarde van de woning boven € 1.010.000

Gebruik informatiebron 1.

2

Het belastbaar inkomen van Jan wordt beïnvloed door het bezit van het eigen huis en de hypotheek.
⇒ Met welk bedrag daalt of stijgt zijn belastbaar inkomen?
Schrijf je berekening op en vermeld erbij of het gaat om een daling of een stijging.

informatiebron 2: tarieven box 1 (werk en woning)

Schijf belastbaar inkomen uit
werk en woning
Tarief heffing over
totaal van de
schijven
1 t/m € 18.218 33,45 % € 6.093
€ 18.219 t/m € 32.738 41,95% € 12.184
€ 32.739 t/m € 54.367 42% € 21.268
meer dan € 54.367 52%   

Gebruik informatiebron 2.

3

Ab heeft uitgerekend dat Jan over 2010 een belastbaar inkomen heeft van € 75.000 en dat zijn heffingskortingen € 3.683 bedragen.
⇒ Welk bedrag moet Jan over 2010 aan inkomstenbelasting betalen na aftrek van de heffingskortingen?
Schrijf je berekening op.

Jan leest regelmatig in de krant dat de hypotheekrenteaftrek ter discussie staat. Sommige politieke partijen willen deze aftrek volledig afschaffen.
Andere politieke partijen willen de hypotheekrenteaftrek beperken tot de maximale tariefschijf van 42%. Weer andere politieke partijen willen de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd laten en roepen: “Kom niet aan ons heilige huisje.” Jan vraagt Ab wat de gevolgen kunnen zijn van de aftrekbeperking.

Gebruik informatiebron 2.

4

Stel dat de hypotheekrenteaftrek zo wordt beperkt dat het belastingvoordeel van de afgetrokken hypotheekrente maximaal 42% is.
Heeft Jan in zijn huidige situatie voordeel of nadeel van deze beperking van de hypotheekrenteaftrek of maakt het voor hem niet uit?

  1. maakt niet uit, want hij kan evenveel rente aftrekken
  2. nadeel, want hij heeft minder belastingvoordeel
  3. voordeel, want hij heeft meer belastingvoordeel
  4. voordeel, want zijn belastbaar inkomen is nu hoger
5

Jan is zeker geen voorstander van wijziging in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Jan heeft het huis tien jaar geleden gekocht en de waarde van zijn woning is in totaal met € 100.000 gestegen. Jan verwacht dat het afschaffen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente zal leiden tot een waardedaling van koophuizen.
⇒ Geef een argument voor de mening van Jan.

6

Ab vindt dat de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters samen moet gaan met de afschaffing van de huurtoeslag voor mensen met een huurwoning.
⇒ Ben jij voor of tegen afschaffing van de huurtoeslag als de hypotheekrenteaftrek afgeschaft wordt? 
Geef een argument voor je mening.

1

1 = onjuist
2 = onjuist

2

eigenwoningforfait € 250.000 × 0.55% = € 1.375
belastbaar inkomen daalt met € 10.000 – € 1.375 = € 8.625

3
Belastbaar inkomen € 75.000    
Schijf 1, 2, 3 € 54.367  – € 21.268
Schijf 4 € 20.633 × 0,52 = € 10.729 +
      € 31.997
Heffingskortingen     € 3.683  –
Verschuldigd bedrag     € 28.314

Opmerking: afrondingsverschillen worden niet fout gerekend.

4

B

5 Een goed antwoord bevat de volgende onderdelen:
  • Door de afschaffing van de renteaftrek zullen de netto woonlasten stijgen,
  • Door de afschaffing van de renteaftrek zullen de netto woonlasten stijgen,
6

argument voor
zowel huurders als eigenaren van koophuizen hebben dan financieel nadeel van de veranderingen.

argument tegen
afschaffing huurtoeslag gaat meestal ten koste van de minder verdienende mensen.