Piet, Kees, Jan en Klaas wonen in Den Haag. Ze gaan al jaren met de auto naar hun werk in Utrecht. Op een personeelsfeestje spreken ze elkaar en Jan vraagt aan de anderen: “Waarom gaan we eigenlijk niet met de trein in plaats van met de auto met al die files?”
Jan reist net als de anderen twee keer in de week heen en terug naar Utrecht. De overige werkdagen werkt hij thuis. Hij werkt 45 weken per jaar. Jan besluit eens te onderzoeken wat voordeliger is.

informatiebron 7: prijzen Den Haag – Utrecht

examen2015_trein

bron: www.ns.nl

Gebruik informatiebron 7.

1

Als Jan met de trein gaat, reist hij tweede klas. De Nederlandse Spoorwegen wil reizigers meer met de trein laten reizen. Daarom heeft NS het Altijd Voordeel Abonnement bedacht. Dat kost € 240 per jaar.
Hiermee reist de reiziger in de spitsuren met het 20% kortingstarief en in de daluren met het 40% kortingstarief. Jan reist altijd in de spitsuren.
⇒ Bereken in hele euro’s hoeveel de gemiddelde reiskosten per maand van Jan bedragen als hij met de trein reist en hij een Altijd Voordeel Abonnement neemt.
Schrijf je berekening op.

2

Jan moet nu natuurlijk ook uitrekenen hoeveel het kost als hij met de auto naar zijn werk reist.
Hij zet de kosten van zijn auto in een tabel.

gemiddelde jaarlijkse afschrijvingskosten € 1.500
gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten € 1.000
belasting en verzekering per jaar € 1.260
 

De auto rijdt 1:14 en de benzine kost € 1,68 per liter.
De enkele reisafstand van Den Haag naar Utrecht bedraagt 67 kilometer.
⇒ Bereken in twee decimalen hoeveel het Jan gemiddeld per maand kost om met de auto naar zijn werk te reizen.
Schrijf je berekening op.

3

Jan heeft een berekening gemaakt en laat die aan Kees zien. Kees zegt:
“Ja, dat is mooi, maar deze tabel (zie vraag 30) is niet helemaal eerlijk. Je rijdt per jaar 25.000 kilometer. De kosten in de tabel die jij meerekent, moet je niet volledig meerekenen voor het woon-werkverkeer.”
⇒ Leg uit waarom de kosten uit de tabel niet volledig meegerekend moeten worden bij de berekening van de autokosten voor het woonwerkverkeer.

De Nederlandse overheid wil graag dat mensen de auto laten staan en
vaker de trein nemen, vooral om het aantal files te verminderen.

4

Nederland wordt wel de ‘toegangspoort tot Europa’ genoemd. Goederen die bestemd zijn voor Europa komen via de havens van Rotterdam en
Amsterdam ons land binnen.
⇒ Verklaar waarom het in bovenstaand verband voor de Nederlandse economie belangrijk is dat het aantal files wordt verminderd.

5

Eén van de mogelijke oplossingen voor het fileprobleem is met de trein naar het werk reizen. Klaas vindt dat de werkgevers de kosten van de trein moeten betalen voor hun werknemers. Piet vindt van niet.
⇒ Vind jij het terecht dat de werkgevers mee moeten betalen voor de treinkosten van het woon-werkverkeer van de werknemers?
Geef een argument voor je mening.

1

€ 15,60 × 2 = € 31,20 per week
€ 31,20 × 45 = € 1.404 per jaar

Abonnement € 240 per jaar;
totaal € 1.404 + € 240 = € 1.644

€ 1.644 / 12 = € 137 per maand

2

aantal kilometers per jaar: 67 × 2 × 2 × 45 = 12.060 kilometer
12.060 : 14 = 861,43 liter

861,43 × € 1,68 = € 1.447,20
afschrijvingskosten: € 1.500,00
onderhoudskosten: € 1.000,00
belasting en verzekering: € 1.260,00 +
Totaal per jaar: € 5.207,20
 

Per maand: € 5.207,20 / 12 = € 433,93

3

Jan rijdt ook privé met de auto. (De vaste kosten moeten daarom verdeeld worden over privékilometers en woon-werkkilometers.)

4

Een gemakkelijke doorstroming versterkt de Nederlandse concurrentiepositie (van de Nederlandse havens).

5

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

  • Indien ´wel terecht’ geantwoord:
    Ook werkgevers hebben voordeel van een afname van het aantal files. (Het is redelijk dat ze dan ook meebetalen aan de kosten voor de trein van hun werknemers.)
  • Indien ‘niet terecht’ geantwoord:
    Werkgevers betalen hun werknemers voor geleverd werk. (Op welke manier de werknemers op hun werk komen is niet het probleem van de werkgevers.)