De Wereldhandelsorganisatie is een organisatie die probeert om vrijhandel in de wereld te stimuleren.

1

In de introductie wordt gesproken over ‘vrijhandel’.
Welke van de onderstaande maatregelen bevordert de vrijhandel in de wereld?

 1. invoerrechten afschaffen
 2. protectionisme bevorderen
 3. contingenteringen instellen
 4. importheffingen instellen

Blue Vision is een Nederlandse producent van televisies. Een producent uit Azië, Hyun Dai, heeft besloten om dezelfde televisies onder de kostprijs in Nederland op de markt te brengen.

2

Een product onder de kostprijs op de markt brengen betekent dat de producent er geen winst op maakt. Sterker nog, hij lijdt zelfs verlies.
⇒ Geef een reden waarom Hyun Dai toch zijn producten onder de kostprijs aanbiedt.

3

De televisies van Blue Vision kosten in Nederland € 500. Dezelfde televisie wordt door het Aziatische Hyun Dai gemaakt en zou voor € 300 op de Nederlandse markt gebracht kunnen worden. De televisie van Hyun Dai kost echter € 585. Dit komt door de importheffing.
Met hoeveel procent wordt de prijs verhoogd door de importheffing?

 1. 49%
 2. 67%
 3. 95%
 4. 195%
4

De directeur van Blue Vision vertelt zijn buurman, Henk, dat hij heel blij is met de importheffing op buitenlandse televisietoestellen. Henk zegt echter: “De overheid moet zich drie keer bedenken voordat ze zo’n importheffing instelt op Aziatische televisies. Dit kan voor Nederlandse bedrijven die veel exporteren nadelige gevolgen hebben.”
⇒ Geef een argument waarom zo’n Nederlandse (Europese) importheffing nadelige gevolgen kan hebben voor Nederlandse bedrijven die veel exporteren.

5

De Wereldhandelsorganisatie probeert vrijhandel te bevorderen. Volgens de handelsorganisatie zorgt vrijhandel voor een grotere welvaart.
⇒ Leg uit dat vrijhandel de welvaart van de consument kan laten toenemen.

6

De directeur van Blue Vision is niet helemaal overtuigd van de voordelen van vrijhandel. Hij zegt: “Door afschaffing van protectie zal de werkgelegenheid in Nederland misschien afnemen. Maar het is ook mogelijk dat de werkgelegenheid in Nederland zal toenemen.”
⇒ Leg de bewering van de directeur van Blue Vision uit.

Doe het zo:
Neem onderstaande zinnen over en vul ze aan.
Door het afschaffen van protectie:

 • kan de werkgelegenheid in Nederland afnemen, omdat … .

 • kan de werkgelegenheid in Nederland toenemen, omdat … .

7

Lang niet iedereen is het erover eens dat vrijhandel voor altijd een goede oplossing is. Er zijn economen die beweren: “Vrijhandel is geen goed instrument om ontwikkelingslanden te helpen.”
⇒ Geef een argument voor de bewering van deze economen.

1

A

2

Hyun Dai probeert concurrenten zoals Blue Vision uit de markt te drukken. Als dat gelukt is kunnen ze de prijzen verhogen en winst gaan maken. 

3

C

4

Aziatische landen zullen als reactie waarschijnlijk ook importheffingen gaan invoeren op producten uit Nederland (Europa).

5

De consument heeft de beschikking over meer en goedkopere producten en kan op deze manier meer behoeften bevredigen.

6

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • kan de werkgelegenheid in Nederland afnemen, omdat buitenlandse producten goedkoper op de Nederlandse markt komen. Hierdoor zal de binnenlandse productie afnemen.

 • kan de werkgelegenheid in Nederland toenemen, omdat Nederland zijn producten goedkoper op de buitenlandse markt kan aanbieden, waardoor de binnenlandse productie toeneemt.

7

Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

 • De ontwikkelingslanden zijn door hun vaak eenvoudige productiemethoden niet in staat te concurreren met het buitenland. Daardoor worden zij niet geholpen om meer af te zetten in het buitenland.

 • Door vrijhandel komt er meer concurrentie op de binnenlandse markt / markt van de ontwikkelingslanden.