Wanneer landen importeren en exporteren ruilen zij goederen en diensten.
Aan de ruilvoet kunnen we zien voor welk land het ruilen voordeliger is geworden.

Ruilvoet

De ruilvoet is de verhouding tussen de prijzen van de exportproducten en de prijzen van de importproducten.

Formule:

ruilvoet

Betekenis ruilvoet

Om goederen te kunnen importeren moet een land eerst geld verdienen in het buitenland. Daarvoor moet het land goederen exporteren.
De ruilvoet geeft aan hoeveel goederen een land moet exporteren om een bepaalde hoeveelheid goederen te kunnen importeren.

Onderstaand voorbeeld geeft aan waarom we dat aan de prijzen kunnen zien:

Jaar 1

Een ontwikkelingsland wil een machine in Nederland kopen.
Die machine kost € 1000.
Om die € 1000 euro te verdienen, moet het land 3 containers bananen exporteren. Dat komt omdat de prijs van een container bananen € 333, 33 is.

Het land ruilt dus 3 containers bananen voor 1 machine.

ruilvoet_voor

Jaar 2

Een jaar later wordt de machine 20% duurder. De prijs is nu € 1200.
Terwijl bananen 40% goedkoper zijn geworden. De prijs is nu € 200.

Om de prijs van 1 machine te verdienen, moet het land nu 6 containers bananen exporteren.
Het land moet dus 2× zoveel bananen exporteren voor dezelfde machine.
Dat is een veel slechtere ruil voor het ontwikkelingsland dan vorig jaar. Daarom noemen we dat een ruilvoet verslechtering.

ruilvoet_na

Berekenen met de formule

We kunnen de verandering van jaar 2 ook met de formule berekenen.

De prijs van het importproduct is 20% gestegen.
Vorig jaar was de prijs 100(%). Het indexcijfer voor dit jaar is dus 120.

De prijs van het exportproduct is 40% gedaald.
Vorig jaar was de prijs 100(%). Het indexcijfer voor dit jaar is dus 60.

Gebruiken we dan de formule, dan zien we:
ruilvoet_vb2

De ruilvoet vergelijk met vorig jaar. Toen was de ruilvoet 100.
Nu is de ruilvoet 50. Dat is minder. Daarom noemen we het een ruilvoet verslechtering.

Pas op!

Met opzet worden in deze uitleg de termen uitvoer/export en invoer/import door elkaar gebruikt.
De bedoeling daarvan is dat je beide woorden net zo gemakkelijk gebruikt. Je weet vooraf niet welk woord je in een tekst gaat tegenkomen.