Algemene rekenvaardigheden economie

Afronden

Als je een getal moet afronden, let dan alleen op het eerste cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer lager is dan 5, rond je naar beneden af. Is dat cijfer 5 of hoger, rond je omhoog af. Let alleen op het eerstvolgende cijfer! Alle volgende cijfers zijn niet van belang. […]

Gemiddelde

Als je het gemiddelde van een aantal getallen wilt uitrekenen, tel je alle getallen bij elkaar op en deel je het totaal door het aantal getallen. […]

Economische berekeningen

Weken en maanden

Het komt vaak voor dat je getallen per periode moet uitreken. Bijvoorbeeld per maand, per week, per kwartaal of per jaar. Maar soms gaan de gegevens niet allemaal over dezelfde periode. Dan moet je omrekenen. Om te onthouden: 1 jaar = 4 kwartalen = 12 maanden = 52 [...]

Reserveren

Gezinnen reserveren geld voor de aanschaf van iets duurs. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een auto. Je rekent dan uit hoeveel je elk jaar moet sparen om later een nieuwe auto te kunnen kopen.  Ook bedrijven reserveren. Namelijk wanneer zij de afschrijving van een machine berekenen. Dan verdelen zij de kosten van die machine [...]

Afschrijven

Kapitaalgoederen worden meestal meerdere jaren gebruikt. De kosten van bijvoorbeeld een machine mogen daarom over de gebruiksperiode worden verdeeld. Dat doen we met behulp van afschrijvingen. […]

Rente

Rente moet je betalen als je leent. Rente ontvang je als je spaart. Rekenen met rente is eigenlijk rekenen met procenten. Je kunt hier de 1%-manier gebruiken als je dat gemakkelijk vindt. Om snel te kunnen rekenen met rente, kiezen we hier voor het rekenen met een groeifactor. Rente is [...]